Wytwornice azotu i generatory azotu – zalety i wady

Generator azotu typu PSA to system stosowany w przemyśle chemicznym do generowania azotu o wysokiej czystości w razie potrzeby.

W tym wpisie na blogu zbadamy, dlaczego zapotrzebowanie na takie wytwornice azotu wzrosło i jak można wykorzystać generatory typu PSA, aby sprostać tym wymaganiom.

Wytwornice azotu

Wytwornice azotu są coraz bardziej potrzebne w przemyśle chemicznym ze względu na ich zdolność do wytwarzania wysokiej jakości azotu. Gaz ten może być używany jako obojętna, niereaktywna baza dla wielu innych reakcji chemicznych i substancji. W artykule zostaną przeanalizowane generatory typu PSA i dlaczego są one tak ważne dla tego przemysłu.

Wytwornice azotu typu PSA stanowią mniej kosztowną i bardziej zrównoważoną alternatywę dla sprężonego gazu.

Przemysł przechodzi poważne zmiany, jeśli chodzi o znalezienie zrównoważonych i niedrogich źródeł azotu. Wytwornice azotu typu PSA są opłacalnym rozwiązaniem, ponieważ nie wymagają żadnego dodatkowego sprzętu do działania, nie emitują gazów cieplarnianych, a jedynym produktem ubocznym jest woda.

wytwornice azotu

Generatory azotu

Generatory azotu https://azis.pl/generator-wytwornice-azotu/ typu PSA stanowią tańszą i bardziej zrównoważoną alternatywę dla sprężonego gazu, jeśli chodzi o wytwarzanie azotu pod wysokim ciśnieniem potrzebnego w procesie oczyszczania ścieków. Nie tylko nie emitują one żadnych gazów cieplarnianych, ale ich wydajność energetyczna oznacza, że te przyjazne dla środowiska generatory pozwalają zaoszczędzić do 90% kosztów energii związanych z tradycyjnymi metodami.

Generator azotu typu PSA to urządzenie do produkcji gazów przemysłowych, które wytwarza azot na miejscu.

Skrót PSA oznacza adsorpcję zmiennociśnieniową. Jest to proces, w którym cząsteczki azotu są pobierane z powietrza, sprężane, podgrzewane do temperatury 700 stopni Celsjusza, a następnie chłodzone przed uwolnieniem w postaci podtlenku azotu. Gaz jest gromadzony pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu może być przechowywany do czasu, gdy będzie potrzebny lub wykorzystany do produkcji innych gazów.

Zalety i wady wytwornic i generatorów azotu

Głównymi zaletami stosowania urządzeń do produkcji gazu typu PSA są niski koszt i prostota obsługi. Po prawidłowym zainstalowaniu generatory te wymagają niewielkiej konserwacji ze względu na minimalną liczbę elementów, które wymagają regularnej wymiany lub naprawy.

Wytwornica azotu jest instalacją do produkcji azotu, która wytwarza gaz azotowy w procesie produkcji syntetycznego amoniaku (NH3).

Ten typ generatora powinien być stosowany w przemyśle, ponieważ może on produkować ponad 700 ton czystego i suchego azotu dziennie. Może to być wykorzystane do zaspokojenia potrzeb różnych zastosowań przemysłowych.

Generatory azotu typu PSA są powszechnie spotykane w każdej inżynierii chemicznej lub przemyśle rolniczym, w którym wykorzystuje się duże ilości amoniaku. Niektóre firmy używają ich nawet do produkcji innych gazów, takich jak wodór, tlen, argon itp.

Obojętność gazu jest procesem dodawania gazu do środowiska, zazwyczaj zbiornika lub cysterny, w celu zastąpienia powietrza. Gaz obojętny oferuje kilka korzyści, w tym ochronę przed ogniem, zapobieganie wybuchom i stabilizację ciśnienia.

Obojętność gazu jest często uważana za konieczną w przypadku niektórych rodzajów zbiorników do przechowywania paliwa. Najbardziej powszechnym typem zbiorników do przechowywania paliwa są zbiorniki na gazy kriogeniczne, reaktywne lub lotne. Te kriogeniczne, reaktywne lub lotne substancje są bardzo trudne do przechowywania, ponieważ mogą zaszkodzić ludziom, którzy mają z nimi kontakt ze względu na ich zdolność do eksplozji. Są one również bardzo wrażliwe na zmiany temperatury, co może powodować ich nieprzewidywalną reakcję. Gdy gazy są przechowywane pod niskim ciśnieniem, mogą stać się niestabilne na tyle, że nagła zmiana ciśnienia mogłaby spowodować eksplozję. Jest to

Redaktor Serwisu
Redaktor Serwisu