Nadzór spawalniczy – na czym polega

Świadczymy usługi pełnego nadzoru spawalniczego przez certyfikowany personel posiadający uprawnienia IWE i IWS, który obejmuje:

 • Udział w przeglądach technicznych zapytań ofertowych,
 • Ocenę możliwości podwykonawców,
 • certyfikację spawania
 • Walidację urządzeń spawalniczych i pomiarowych,
 • Kwalifikację technologii spawania zgodnie z wymaganiami klienta,
 • Opracowywanie instrukcji i procedur zgodnie z normami ISO,
 • Kontrola i optymalizacja procesów spawalniczych,
 • Przeprowadzanie badań nieniszczących NDT wyrobów gotowych,
 • Przygotowanie dokumentacji dostaw dla klienta.

Nawet jeśli masz inspektora spawalniczego, potrzebujesz dobrego. Od kierownika prac spawalniczych oczekuje się, że będzie kontrolował najważniejsze aspekty związane ze spawaniem w każdym projekcie. Przestrzega on wymogów technicznych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w odniesieniu do każdej produkcji spawanej. Nadzór spawalniczy może zapewnić doświadczonego kierownika prac spawalniczych jako wsparcie dla Twojego wewnętrznego personelu.

Jako Międzynarodowi Inżynierowie Spawalnicy (IWE) prowadzimy nadzór spawalniczy zgodnie z wymaganiami serii norm dotyczących Systemu Zapewnienia Jakości w Spawalnictwie EN ISO 3834. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej normie, każdy producent zajmujący się produkcją wyrobów spawanych powinien posiadać doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę w celu zarządzania produkcją spawalniczą. Nie każdy jest w stanie zatrudnić i utrzymać taką kadrę w swoim zakładzie. W związku z tym przedstawiamy ofertę skorzystania z naszych usług jako podwykonawców w zakresie prowadzenia nadzoru spawalniczego. Nasze doświadczenie zdobyte w różnych gałęziach przemysłu i dużych zakładach produkcyjnych z pewnością przyczyni się do poprawy jakości i wydajności pracy w Państwa firmie. Zapewniamy nadzór zarówno w warsztacie jak i na budowie. Zakres usługi obejmuje:

Przegląd projektu pod kątem procesów spawalniczych
Przygotowanie planów spawania, w tym specyfikacji procedur spawania (WPS).
W razie potrzeby przeprowadzenie Kwalifikacji Technologii Spawania i uzyskanie WPQR
Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i w razie potrzeby ich egzaminowanie w celu uzyskania odpowiednich uprawnień
Odbiór jakościowy konstrukcji spawanych w trakcie produkcji oraz koordynacja badań nieniszczących NDT złączy spawanych.
Przygotowanie dokumentacji końcowej i jakościowej niezbędnej do odbioru końcowego wyrobu

W czym pomoże Ci inżynier spawalnik

Dostęp do inspektora nadzoru spawalniczego gwarantuje, że nasi wykwalifikowani eksperci w dziedzinie spawania będą w stanie pomóc Ci w następujących kwestiach

 • Pozyskanie inspektora spawalniczego z rozległą wiedzą na temat technologii spawania i doświadczeniem w zakresie kontroli spawania
 • Przeprowadzenie badań i rozwoju w zakresie najbardziej opłacalnego sposobu spawania komponentów
 • Ustalenie odpowiednich parametrów i warunków spawania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wad
 • Monitorowanie spoiny w celu zapewnienia, że spełnia ona kryteria akceptacji
 • Przeprowadzanie końcowych kontroli wizualnych przed wykonaniem badań nieniszczących (NDT).
 • Technoweld może również pomóc Ci we wdrożeniu standardów doświadczonego inspektora spawalniczego, który będzie zarządzał Twoimi operatorami spawalniczymi. Dzięki temu Ty i Twoja firma zyskacie pewność i gwarancję, że spełnicie swoje cele w zakresie jakości nadzoru spawalniczego.

Niezwykle ważne jest, aby operatorzy spawalni byli odpowiednio przeszkoleni do wykonywania wymaganych zadań. Problemy takie jak nieprawidłowe rozmiary spoin, zmniejszona wydajność i zwiększona liczba napraw mogą być spowodowane słabą kontrolą spawania. Zatrudnienie nadzorcy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i wiedzą w zakresie spawania może stanowić różnicę w zarządzaniu projektem, której potrzebujesz.

Co wchodzi w skład nadzoru spawalniczego

 • Prawidłowe ustawienie spoiny zgodnie z rysunkiem
 • Użycie właściwego materiału spawalniczego
 • Stosowanie podgrzewania wstępnego
 • Przestrzeganie procedury spawania pod względem amperów, woltów i prędkości przesuwu.
 • Czyszczenie między seriami i układanie serii
 • Końcowa kontrola wizualna.

Przeprowadzić badania i rozwój w zakresie najbardziej opłacalnego sposobu spawania danego elementu
Ustawić odpowiednie parametry i warunki spawania, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia wad
Monitorować spoinę, aby upewnić się, że spełnia ona kryteria akceptacji
Przeprowadzić końcowe kontrole wizualne przed badaniami nieniszczącymi

Posiadamy doświadczoną i odpowiednio wykształconą kadrę, spełniającą wymagania normy ISO 14731, do prowadzenia działań nadzorczych dla Twojej firmy. Nasi pracownicy posiadają dyplomy International Welding Engineer (IWI). Podczas przeglądów spawalniczych sprawdzamy poziom jakości produkowanych konstrukcji, poprawność ich wykonania, zgodność z projektem / zamówieniem, przyjętą technologią i szeroko rozumianymi kompetencjami wykonawcy, a także poprawność funkcjonowania przyjętych w organizacji systemów jakości.

Redaktor Serwisu
Redaktor Serwisu